ವೇಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸ್ವಾಗತ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯೂಬ್